Boligforeningens generalforsamling

Generalforsamlingen er Fjerritslev Boligforenings øverste myndighed.

Generalforsamlingen træffer beslutning om følgende forhold:

  • Hvorvidt boligforeningen helt eller delvis skal administreres af en forretningsfører, herunder af et alment forretningsførerselskab.
  • Valg af revisor.
  • Boligforeningens byggepolitik.
  • Grundkøb.
  • Iværksættelse af nyt byggeri.
  • Erhvervelse eller salg af boligforeningens ejendomme.
  • Væsentlige forandringer af boligforeningens ejendomme.
  • Ændring af vedtægterne.
  • Godkender foreningens vedtægter, årsregnskab og beretning.

 

web: medie-grafik.dk