Boligforeningens bestyrelse

Kirsten Christensen, Rugmarken 12 G, 9690 Fjerritslev, (formand)

Ruth Sørensen, Toftevej 10B, 2. sal dør 3, 9460 Brovst (næstformand)

Dorte Fisker, Engtoften 83 A, 9690 Fjerritslev
Anne Grethe Vinther, Vestergade 15 D, 9690 Fjerritslev
Asger Tønnesen, Engtoften 53 B, 9690 Fjerritslev
 

web: medie-grafik.dk